Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola Nr1 w Gogolinie zostały wywieszone na tablicy informacyjnej w placówce.

Najniższa liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Publicznego Przedszkola Nr1 to 22.

Komisja zakończyła pracę, gdyż na 6 wolnych miejsc wpłynęły 33 wnioski, które

otrzymały identyczną liczbę punktów tj.20 .

W związku z tym Dyrektor ogłasza nabór wniosków do postępowania uzupełniającego

na 6 wolnych miejsc.

Termin postępowania uzupełniającego rozpoczyna się dnia 29.05.2017r (zgodnie z

Zarządzeniem Burmistrza: Nr Or.I.0050.49.2017 z dnia 24.03.2017).

Informujemy rodziców, że dzieci mogą być przyjęte w Oddziałach w Górażdżach,

Zakrzowie i Kamieniu Śląskim. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z

Dyrektorem placówki.