Programy Nauczania

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

L.p.

Nr programu

Grupa

Nazwa programu

Autor programu

1

PP1.410.5.2016

5-6– latki

„Zanim będę uczniem" z dopełnieniem treści poszerzonych w nowej podstawie programowej

E.Tokarska J.Kopała

2

PP1.410.6.2016

4-5-6-latki 4-5-latki 3-4-latki

„Dziecko w swoim żywiole" z dopełnieniem treści poszerzonych w nowej podstawie programowej

A.Pawłowska - Niedbała

3

PP1.410.7.2016

5-6-latki

"Co zdrowe wiem i to chętnie jem"

I.Reinert

4

PP1.410.8.2016

4-5- latki

"Zanim zacznę pisać"

I.Golomb

5

PP1.410.9.2016

wszystkie grupy

„Program wychowawczy Publicznego Przedszkola Nr1 w Gogolinie"

M.Kubiczek M.Szampera M.Ledwig

6

PP1.410.10.201

3-4 – latki

„Program adaptacyjny dla dzieci 3-4-letnich"

B.Michalik M.Kubiczek

7

PP1.410.11.2016

wszystkie grupy

„Deutsch im Kindergarten"

S.Kusber

8

PP1.410.12.2016

wszystkie grupy + Górażdże

"English with little ant"

M.Schynol

9

PP1.410.13.2016

3-4- latki   4-5-6-latki

„Czytajmy dzieciom - czytanie rozwija wyobraźnię"'

B.Michalik

10

PP1.410.14.2016

5-6-latki + Górażdże 

„Kochamy Dobrego Boga. Wprowadzenie w życie religijne"

Wydawnictwo WAM

11

PP1.410.15.2016

3 4-5-6-latki Górażdże

„Od zabawy do zabawy” z dopełnieniem treści poszerzonych w nowej podstawie programowej

A.Pawlowska - Niedbała D.Sikorska-Banasik