przetargi
Informacja o wyborze oferty
środa, 28 lipca 2010 13:10

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę części budynku przedszkola – Przychodnia lekarska".

W oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, ul. Szpitalna 4, 47-320 Gogolin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadaniu wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

Usługi Inżyniersko-Budowlane
"BUDMISTRZ"
Piotr Górski
ul. Piastowska 41A/8
47-200 Kędzierzyn-Koźle

za łączną cenę brutto: 149 012,59 zł

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu. Posiada najniższą cenę. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium określonego w niniejszym postępowaniu - ceny.

 

Pełna informacja o wyborze oferty.

Poprawiony: środa, 28 lipca 2010 13:40
 
Przedubowa części budynku przedszkola
poniedziałek, 05 lipca 2010 14:56

Przebudowa części budynku przedszkola - Przychodnia lekarska

Numer ogłoszenia: 195452 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

 

Zakresem przedmiotowym inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń w budynku przedszkola na gabinety lekarskie indywidualnej praktyki lekarskiej.

Poprawiony: środa, 28 lipca 2010 13:16
Więcej…