Rada Rodziców

Przedszkole Nr 1 w Gogolinie jest przedszkolem publicznym. Działa w nim Rada Rodziców.

Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola. Jest społecznie działającym na rzecz placówki organem. Współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dziecka.

W celu usprawniania działalności statutowej gromadzi fundusze ze składek oraz innych źródeł, pomaga w organizowaniu wycieczek, uroczystości przedszkolnych.

Członkowie Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie w roku szkolnym 2017/2018

GRUPA "KOTKI"

 • Joanna Głowacka
 • Magdalena Sznajder
 • Paweł Pilarz

GRUPA "PSZCZӣKI" 

 • Patrycja Bugno
 • Ewa Goetz
 • Anna Nowak

GRUPA " SŁONECZKA"

 • Teresa Pollok
 • Anna Barysz
 • Amanda Hanuszewicz

GRUPA " KRASNOLUDKI"

 • Irena Graw
 • Justyna Gołąbek
 • Aldona Haliniak
 • ZARZĄD RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY-Paweł Pilarz

SEKRETARZ-

ÂSKARBNIK - Justyna Gołąbek