Ubezpieczenie 2016

UWAGA PILNE!!!!

Ubezpieczenie na rok szkolny 2016/2017


Szanowni Rodzice,uprzejmie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci na terenie przedszkola,kończy się z dniem 31 sierpnia 2016r

Obecnie umowa odnośnie ubezpieczenia dzieci na nowy rok szkolny 2016/2017 nie może być zawierana przez dyrektora placówki. Umowa ta może być zawierana wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów. Każdy indywidualnie może ubezpieczyć swoje dzieci podejmując własny wybór firmy ubezpieczeniowej.
Informujemy że ubezpieczenie dzieci w przedszkolu nie jest obowiązkowe.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
mgr Elżbieta Nowak