Zajęcia dodatkowe

 

Katecheza - Zajęcia katechetyczne odbywają się w 3 grupach( dla dzieci 5 i 6-letnich) w poniedziałki i czwartek w godz. od 10.30-12.00.

Udział dzieci w tych zajęciach muszą potwierdzić ich rodzice pisemną zgodą.

Język niemiecki - Jako, że jest to język mniejszości narodowej zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu w każdej z wymienionych grup: "Kotki", "Pszczółki", "Słoneczka", "Krasnoludki", . Zajęcia te odbywają sie w godz. od 10.00 do14.30.

Udział w tych zajęciach muszą potwierdzic rodzice poprzez wypełnienie deklaracji, która obowiązuje przez cały okres na które dziecko jest przyjmowane do przedszkola.

Język angielski -zajęcia obowiązkowe dla wszystkich dzieci. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorek i środę w godz.10.00-12.00

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia prowadzone są przez logopedę. Uczęszczają na nie dzieci, których rodzice wyrażą pisemną zgodę.

PONIEDZIAŁEK 10.00 - 15.00 Zajęcia dla grupy "Słoneczka"

ŚRODA 10.00 - 15.00 Zajęcia dla grupy "Myszki"

CZWARTEK 10.00 - 15.00 Zajęcia dla grupy "Kotki"

PIĄTEK9.30-12.00 Zajęcia dla grupy "Krasnoludki"

Konsultacje logopedyczne-pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.12.00-16.00.Terminy konsultacji:03.10.2016 , 07.11.2016, 05.12.2016, 02.01.2017, 06.02.2017, 06.03.2017, 03.04.2017, 08.05.2017, 05.06.2017