15.10 w grupie "Biedronki" obchodziliśmy Światowy dzień mycia rąk. Celem akcji jest przypomnienie, że jedną z najprostszych i najtańszych metod ograniczenia liczby zachorowań jest mycie rąk za pomocą mydła. Wprowadzeniem do tematu była inscenizacja "Dwie rączki". Dzieci dowiedziały się jak wyglądają zarazki osiadające na brudnych rękach, a także w jakich sytuacjach należy koniecznie myć ręce. Utrwaliły również poszczególne etapy prawidłowego mycia rąk. Wykonały doświadczenia z pieprzem i mydłem oraz mlekiem i barwnikami spożywczymi. Dużym zainteresowaniem cieszyło się doświadczenie pt "jak nasze łapki łapią zarazki" podczas którego sprawdzały jak do suchej i wilgotnej ręki przyczepiają się skrawki papieru. Podczas zajęć przyświecało nam hasło "czyste ręce-zdrowia więcej" do którego dzieci wykonały plakat. Na zakończenie każdy otrzymał "mydlomena" by przypominał o częstym myciu rąk.