21.03.2022 (Poniedziałek) nasze przedszkolaki uroczyście przywitały Wiosnę. Tematem przewodnim tegorocznego pierwszego dnia wiosny była ekologia, dlatego wszystkie dzieci przyszły tego dnia do przedszkola ubrane w własno zaprojektowanych strojach. Oczywiście pięknie przystroiliśmy gaik, z którym przeszliśmy uroczystym przemarszem przez ulice Górażdży.