W ramach programu LIFE - System zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim gminny koordynator projektu Anna Piosek, odwiedziła nasze przedszkole, by przekazać maluchom materiały edukacyjne i zapoznać je z tematyką niskiej emisji i „domowymi” sposobami jej ograniczania. Każde dziecko otrzymało swój własny zeszyt zadań oraz zakładkę do książki.
Przy okazji dzieci poznały gatunki fauny i flory występujące w gogolińskim centrum bioróżnorodności. Pogadankę na ten temat przeprowadziła Magdalena Szewczyk z Wydziału Infrastruktury i Środowiska, obdarowując przy tym dzieci komiksami, maskotkami i grami planszowymi.