14 stycznia w naszym przedszkolu odbyła się kolęda w której uczestniczyły wszystkie dzieci. Malwina, Róża, Gabriel i Leon w strojach ministrantów z powagą pełnili powierzone im funkcje.  Dzięki temu dzieci mogły poznać kolejną tradycję, której celem jest błogosławieństwo gospodarzy wizyty duszpasterskiej na cały rok. Po wspólnym kolędowaniu dzieci otrzymały symboliczne obrazki.