31 marca Róża jako reprezentanka grupy starszej wzięła udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim pod patronatem Burmistrza Gogolina. Róża miała okazję wyrecytować wiersz Jana Brzechwy "Kaczka Dziwaczka". Po burzliwej naradzie, jury zadecydowało przyznać wszystkim przedszkolakom miejsce pierwsze, doceniając trud i starania dzieci włożone w przygotowanie do konkursu. Gratulujemy Róży odwagi i zdobytego I miejsca!