15960

W odpowiedzi na zaproszenie Związku "Czysty Region" dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pt."Bioróżnorodność - jesteśmy jej częścią". Ponieważ w konkursie mógł brać udział każdy chętny przedszkolak do współpracy zaprosiliśmy rodziców, aby wszyscy mogli wykazać się swoją kreatywnością i zdolnościami plastycznymi.

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za podjęcie trudu wykonania pracy i pokazanie swojego pomysłu w formie plastycznej.