Podczas zimowego spaceru dzieci wybrały się do kościoła w Górażdżach, gdzie podziwiać można barwną szopkę. Dzieci z ciekawością przyglądały się jej wszystkim elementom.