rekrutacja

UWAGA-BARDZO WAŻNE

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2023/2024


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W GOGOLINIE-ODDZIAŁ GÓRAŻDŻE

NABÓR WNIOSKÓW DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024
NALEŻY SKŁADAĆ DROGĄ INTERNETOWĄ

od 05.06.2023 r.-09.06.2023 r. w godzinach pracy przedszkola.

Prosimy o zachowanie terminów, gdyż później link będzie zablokowany.

LINK DO OTWARCIA WNIOSKU

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

PO WEJŚCIU NA STRONĘ KLIKNIJ „WYPEŁNIJ FORMULARZ”

DO FORMULARZA KONIECZNIE TRZEBA DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIA, KTÓRE DOTYCZĄ PAŃSTWA SYTUACJI

-ZAŁĄCZNIK DOKUMENTY

Po naciśnięciu przycisku ZAPISZ dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w
formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować wraz z oświadczeniami, podpisać i złożyć w placówce
pierwszego wyboru.

Wydrukowany formularz przed złożeniem w wybranej placówce musi być podpisany przez oboje rodziców.

Dopiero po złożeniu podania w placówce, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

ZARZĄDZENIE