Poznaj nasze przedszkole

Nasze przedszkole - jasne, kolorowe, bezpieczne, czyste zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnych przypadkach 2,5 lat).

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30 ( oddział zamiejscowy w Górażdżach od 6.30-16.00) z możliwością wyboru godzin przebywania dziecka w placówce jak również wariantów korzystania z posiłków.

  • 3 posiłki tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci przebywających w placówce do 15 i dłużej
  • 2 posiłki tj. śniadanie i obiad dla dzieci przebywających w przedszkolu 5 lub 6 godzin
  • bez posiłku (śniadanie i drugie śniadanie we własnym zakresie ) dla dzieci przebywających w przedszkolu 5 godzin.

Posiłki są smaczne, urozmaicone i zdrowe.

Dzieci bawią się i uczą w 4 oddziałach podzielonych zgodnie z wiekiem.

Posiadamy 4 kolorowe sale zabaw dla dzieci, salę gimnastyczną, sypialnię dla najmłodszych korzystających z leżaków, gabinet logopedyczny.

Ulubionym miejscem naszych milusińskich jest duży ogród przedszkolny z atrakcyjnym placem zabaw.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o Nową Podstawę Programową zatwierdzoną przez MEN z dnia 14.02.2017r.. Każdego dnia oferujemy dzieciom ciekawe zajęcia i zabawy mając na uwadze ich zdrowie, bezpieczeństwo, radość oraz wszechstronny harmonijny rozwój.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania, nauczania-uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałośc do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Proces nauczania i wychowania dzieci w przedszkolu odbywa się zgodnie z podstawą programową w następującym wymiarze czasu:

  • 1/5 czasu przeznaczana jest na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),
  • 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, lub w parku,
  • 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z programem wybranym przez nauczyciela,
  • 2/5 czasu zajmują czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne i inne.

Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

  • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają również z podstawą programową włączając ich do kształcenia u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
  • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dziecka, a także włączają do wspierania osiągnięć rozwojowych i łagodzenie trudności na jakie dziecko natrafia.