Używanie komputera jako jednego z pożytecznych narzędzi poszerzających możliwości rozwoju dziecka może przynieść duże korzyści: niebezpieczne natomiast staje się nadużywanie go.

 

Obecnie coraz młodsze dzieci mają kontakt z komputerem, niejednokrotnie posługując się nim bardziej sprawnie niż rodzice. Nie można zapominać jednak o destrukcyjnym wpływie na psychikę dzieci łatwo dostępnych gier komputerowych, w których występuje wysoki poziom agresji słownej i nadmiar niepotrzebnych informacji. Każdy program, z którego korzysta dziecko, powinien być dostosowany do jego poziomu rozwoju i możliwości percepcyjnych, najlepiej na licencji, co stanowi zabezpieczenie przed dostępem do niewłaściwych treści. Prawdziwe kłopoty zaczynają się, gdy dziecko zaczyna przejawiać symptomy uzależnienia od komputera. Objawy, które powinny zaniepokoić rodziców i skłonić ich do interwencji, to: -odrealnienie, oddzielenie od rzeczywistości ( dziecko uznaje gry, filmy, informacje, np. z sieci, za jedyną rzeczywistość, ważniejszą od codziennej), -frustracja w przypadku pozbawienia możliwości korzystania z komputera, przerwania gry, oglądania filmu itp. i powstająca na bazie frustracji agresja o różnych przejawach i skutkach, -przedłużanie, przeciąganie czasu spędzanego przed ekranem, opóźnianie czasu pójścia spać, rezygnacja z posiłków na rzecz zabawy z komputerem, -ukrywanie, ile czasu rzeczywiście spędza się przy komputerze, łamanie danego słowa, że program potrwa jeszcze tylko 10 minut, -rezygnacja z innych form aktywności, szczególnie zabawowej, z kontaktów z innymi dziećmi na rzecz komputera, -zaniedbywanie swoich – nawet drobnych – obowiązków, -pogorszenie stanu zdrowia, rozumiane jako: -podrażnienie spojówek i skóry, -pogorszenie wzroku, -bóle pleców, -podatność na infekcje, -bezsenność, -nadpobudliwość, -zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności myślenia, -rozdrażnienie, -łatwo wyzwalająca się agresja, zaburzenia łaknienia, -brak kontroli w nadużywaniu korzystania z komputera, -zespół abstynencyjny – złe samopoczucie w okresach pozbawienia możliwości korzystania z komputera. Szczególnie niebezpieczne może być niewłaściwie kontrolowane korzystanie przez młodsze dzieci z internetu. Należy chronić maluchy przed możliwymi oszustami, hakerami, czy przestępcami seksualnymi. Nie można pozwolić dzieciom na udzielanie informacji o sobie obcym w sieci. Od najwcześniejszych prób korzystania z internetu naszym pociechom powinna towarzyszyć odpowiednia doza nieufności.