Przestrzegamy politykę bezpieczeństwa

1a-Klauzula-informacyjna-kandydaci-do_pracy pdf

1b-Klauzula-informacyjna-pracownicy (ver20210420)  pdf

1c-Klauzula-informacyjna-rekrutacja-uczniów  pdf

1d-Klauzula-informacyjna-korespondencja_elektroniczna pdf

1e-Klauzula-informacyjna-korespondencja_papierowa  pdf

1f-Klauzula-informacyjna-umowy-z-klientami_najemcami  pdf

1g-Klauzula-informacyjna-uczniowie pdf