RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPACH 3 i 4 LATKÓW

8:00

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne wg pomysłów dzieci lub przy udziale nauczyciela.

Rozmowy kierowane z dziećmi, zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

8:00 - 13:00

Realizacja podstawy programowej

8:00 - 8:15

Przygotowanie do śniadania, kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą dzieci.

8:15 – 8:45

Śniadanie - kształtowanie nawyków kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków

Zabiegi higieniczne i samoobsługowe po posiłku

8:45 – 9:30

Zajęcia wychowawczo - edukacyjne realizowane wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach

9:30 - 10:30

Zabawy dowolne w sali wg. zainteresowań dzieci, zajęcia indywidualne z dziećmi o szczególnych wymaganiach edukacyjnych.

Obserwacje pedagogiczne.

Zajęcia i zabawy w języku mniejszości narodowej w odbywają się będą w godz. 10:00 - 11:00.

Zabawy i zajęcia z języka angielskiego w zależnoąści od grupy odbywać się będą w godz.10:00 -12:00

Zabawy logopedyczne.

10:30 - 11:45

Zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

W przypadku niepogody gry i zabawy w przedszkolu.

11:45 - 12:00

Przygotowanie do obiadu.

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych.

12:00 - 12:30

Obiad- kształtowanie nawyków samodzielnego, kulturalnego oraz estetycznego spożywania posiłków.

12:30 - 13:00

Czynności higieniczne po obiedzie.

Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku dzieci młodszych.

Słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej.

Rozchodzenie się dzieci korzystających z minimum programowego.

13:00 - 14:30

Gry i zabawy tematyczne, konstrukcyjne wg. zainteresowań organizowane w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

Obserwacje pedagogiczne.

Zabawy logopedyczne.

Zajęcia indywidualne z dziećmi o szczególnych wymaganiach edukacyjnych.

14:30 - 15:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.

15:00 - 16:30

Zabawy edukacyjne, wychowawcze, ruchowe w sali lub ogrodzie insporowane przez dzieci.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Czas do dyspozycji nauczyciela - 120 min.
Zajęcia dydaktyczne - 45 min.
Zabawy dowolne - 60 min.
Zabawy na świeżym powietrzu - 75 min.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPACH 4-5,4-5-6 I 5-6 LATKÓW

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne wg pomysłów dzieci lub przy udziale nauczyciela.

Rozmowy kierowane z dziećmi, zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

8:00 - 13:00

Realizacja podstawy programowej

8:00 - 8:15

Przygotowanie do śniadania, kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą dzieci.

8:15 – 8:40

Śniadanie - kształtowanie nawyków kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków

Zabiegi higieniczne i samoobsługowe po posiłku

8:40 – 9:40

Realizacja wybranego programu wychowawczo-dydaktycznego, zajęcia wychowawczo dydaktyczne

9:40 - 10:40

Zabawy dowolne w sali wg. zainteresowań dzieci, zajęcia indywidualne z dziećmi o szczególnych wymaganiach edukacyjnych.

Obserwacje pedagogiczne.

Zajęcia i zabawy w języku mniejszości narodowej w zależności od grupy odbywać się będą w godz. 11:00 - 14:30.

Zajęcia i zabawy w języku angielskim w zależności od grupy odbywać się będą w godz.10:00 - 12:00

Zabawy logopedyczne.

Katecheza dla dzieci 5 i 6- letnich w godz.10:30-12:00

10:40 - 11:50

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace porządkowo-przyrodnicze, spacery, wycieczki. w razie niepogody zajęcia odbywają się w przedszkolu

11:50 - 12:30

Przygotowanie do obiadu.

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych.

12:00 - 12:30

Obiad- kształtowanie nawyków samodzielnego, kulturalnego oraz estetycznego spożywania posiłków.

12:30 - 13:00

Czynności higieniczne po obiedzie.

Poobiedni relaks, słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej.

Rozchodzenie się dzieci korzystających z minimum programowego.

13:00 - 14:30

Gry i zabawy tematyczne, konstrukcyjne wg. zainteresowań organizowane w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

Obserwacje pedagogiczne.

Zabawy logopedyczne.

Zajęcia indywidualne z dziećmi o szczególnych wymaganiach edukacyjnych.

14:30 - 15:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.

15:00 - 16:00

Zabawy edukacyjne, wychowawcze, ruchowe w sali lub ogrodzie insporowane przez dzieci.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

Czas do dyspozycji nauczyciela - 110 min.
Zajęcia dydaktyczne - 60 min.
Zabawy dowolne - 60 min.
Zabawy na świeżym powietrzu - 70 min.