Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, radosny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżycia sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

Dajemy dzieciom możliwość:

  • samorealizacji pracy z innymi
  • kreatywnego myślenia
  • działania
  • uczestnictwa w ciekawych zajęciach

Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.

Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.

Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.