W naszym przedszkolu realizowane są zajęcia dodatkowe.

Katecheza - Zajęcia katechetyczne odbywają się w 3 grupach( dla dzieci 5 i 6-letnich).

Udział dzieci w tych zajęciach muszą potwierdzić ich rodzice pisemną zgodą.

Język niemiecki - Jako, że jest to język mniejszości narodowej zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu w każdej.

Udział w tych zajęciach muszą potwierdzic rodzice poprzez wypełnienie deklaracji, która obowiązuje przez cały okres na które dziecko jest przyjmowane do przedszkola.

Język angielski - zajęcia obowiązkowe dla wszystkich dzieci. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Zajęcia logopoedyczne - prowadzone są przez logopedę. Uczęszczają na nie dzieci, których rodzice wyrażą pisemną zgodę.