rekrutacja

 

UWAGA RODZICE BARDZO WAŻNE!

                      REKRUTACJA – NABÓR WNIOSKÓW DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022                         w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Gogolinie.

Termin składania deklaracji przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola- o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczyna się od 22.02(poniedziałek) do 28.02.2021r.

Deklaracje należy składać drogą elektroniczną:

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole/logowanie

                        Rodzice wygenerowany wniosek w systemie, wydrukowany i podpisany przez obojga                 rodziców składają w placówce.

 

 

NABÓR NOWYCH WNIOSKOW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

                   Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola należy

składać drogą elektroniczną od 1.03.2021r.-15.03.2021r.

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole/logowanie

PO WEJŚCIU NA STRONĘ KLIKNIJ „WYPEŁNIJ FORMULARZ”

DO FORMULARZA KONIECZNIE TRZEBA DOŁACZYĆ OŚWIADCZENIA, KTÓRE DOTYCZĄ PAŃSTWA SYTUACJI

-ZAŁĄCZNIK DOKUMENTY

Po naciśnięciu przycisku ZAPISZ dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować wraz z oświadczeniami, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Wydrukowany formularz przed złożeniem w wybranej placówce musi być podpisany przez oboje rodziców.

Dopiero po złożeniu podania w placówce, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

Dokumenty:

  1. Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie
  2. Zarządzenie Burmistrza Gogolina z dnia 15 stycznia 2021
  3. Załącznik nr 1 - Oświadczenia