IMG 8134

Grupa "Krasnoludki' brały udział w programie 'Poruszające Bajki o Emocjach", Odbyło się 10 warsztatów prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Głównym celem programu było - wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowanie swoich potrzeb i odczuć oraz nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych relacji z rówieśnikami.      Poprzez aktywne uczestnictwo w historii bohatera warsztatów ( uczucia, akcja-frustracje, złość, wstyd, strach, wdzięczność i rozczarowanie, zazdrość, duma, smutek, radość) dzieci uczyły się rozróżniać uczucia swoje  i innych, nazywać emocje, zarządzać trudnymi emocjami i pomagać rówieśnikom przeżywać je. Na koniec każdych zajęć dzieci otrzymywały kolorowanki, które służyły do utrwalania wiadomości i rozmawiać o emocjach w domu.